abadcoach.ir

آتانازی

آتانازی به مفهوم کشتن بیماران از روی ترحم می باشد. هلند از جمله کشورهایی است که مرگ داوطلبانه در آن قانونی شده و وزارت دادگستری آن کشور اعلام کرده که از این پس لازم نیست پزشکان، درخواست بیماران را برای مرگ داوطلبانه به اطلاع مسوولین برسانند و آن ها مجاز هستند درخواست بیمارانی را که خواهان مرگ هستند اجابت نمایند. از جمله شرایط مجاز بودن این کار، قطع امید از بهبودی و نیز درخواست مکرر بیمار برای مرگ داوطلبانه است.

تا زمانی که دیدگاه مادی گرایانه در مورد انسان بر دانشمندان جهان حاکم است، تا زمانی که به انسان به چشم یک ماشین می نگرند که زمانی تولید می شود و زمانی هم تاریخ مصرفش به سر می آید، تا زمانی که تصور می کنند حیات او محدود با این جهان است و تا زمانی حق حیات دارد که به درد زندگی دنیوی بخورد و به منافع اقتصادی جامعه لطمه ای وارد نکند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اخلاق بر پزشکی حاکمیت داشته باشد.

در سوگند نامه بقراط، عبارات ارزشمندی مثل:

من هرگز داروی کشنده به کسی نخواهم داد ولو این که از من بخواهد

 یا هرگز اقدام به سقط جنین نخواهم کرد و …

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  نظریه امیددرمانی اسنایدر