آخرین سیلی !!!

آخرین باری که از واقعیت سیلی خوردید چند وقت پیش بود؟
زندگی، سیلی واقعیت را به گونه‌های مختلف می‌زند و به عبارتی بعضی اوقات خیلی خشن و بیشتر همانند مشت، عمل می‌کند به مانند مرگ یک دوست، ابتلا به بیماری یا جراحتی جدی، تصادفی وحشتناک، به دنیا آوردن کودک معلول، ورشکستگی مالی، خیانت، آتش سوزی و غیره.

اما به راستی سیلی واقعیتی دردناک است چون نه انتظارش را داریم و نه علاقه‌ای به آن و قطعاً آن را نمی خواهیم.

به بیان دیگر در ابتدا، سیلی، بیدارمان می‌کند و سپس خود را با شکاف، روبرو می‌بینیم . من این مسئله را شکاف واقعیت نامیدم زیرا در یک سمت واقعیت قرار دارد که حقیقت زندگی ما می‌باشد و در سمت دیگر واقعیتی که تمایل داریم آن را داشته باشیم.

هرچه شکاف و فاصله میان این دو واقعیت، یعنی آنچه هست و آنچه تمایل داریم بیشتر باشد احساسات برانگیخته شده در ما دردناک‌تر خواهد بود و احساساتی از قبیل ترس، حسرت، حسادت، ناامیدی، شوک، غم و اندوه، خشم، اضطراب، تنفر و… بیشتر احساس خواهد شد .

برگرفته از کتاب سیلی واقعیت نوشته دکتر راس هریس

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  خوشبختی احساس انتخاب شده