انواع دوستی

ارسطو فیلسوف برجسته یونان باستان به سه نوع دوستی اشاره می کند. اولین نوع دوستی‌ها بر پایه سود و فایده است. جایی‌ که دوستان در جستجوی منفعت شخصی و بیشتر بر اساس نگاه مادی شکل گرفته است. دومین نوع دوستی بر پایه لذت است. جایی‌ که دوستان متوجه جذابیت های جنسی، خوش چهره بودن و جذاب بودن یکدیگر هستند. سومین نوع دوستی بر پایه فضیلت و خوبی است که هر دو طرف دوستی فضیلت های یکدیگر را می بینند و در کنار هم باعث رشد یکدیگر می شوند. ارسطو معتقد است؛ دوستی کامل دوستی افراد خوبی است که در فضیلت با یکدیگر برابرند، برای این‌که آن‌ها خوبی را برای یکدیگر به همان طریق آرزو می‌کنند که خود خوب هستند، و آن‌ها به خودی خود خوب هستند. آن‌ها که خوبی را برای دوستانشان به جهت خود دوست آرزو می‌کنند، بیش از همه دوست هستند چرا که آن‌ها این تمایل را برای خاطر خود دوست دارند نه به صورت اتفاقی. به همین جهت دوستی این مردمان تا آن‌جا که خوب هستند ادامه پیدا می‌کند و فضیلت همیشه ماندگار است.
با نگاهی به نوع روابط دوستی در جامعه امروز یا جهان امروز می توان به راحتی پی برد که دوستی های رایج امروز بیشتر بر اساس دو نوع اول تقسیم بندی ارسطو یعنی روابطی بر اساس منفعت و لذت است.
افراد در اغلب روابط دوستانه به ویژه در دوستی با جنس مخالف [و حتی ازدواج که خود شکلی از دوستی است] به رابطه دوستانه به شکل یک معامله برای کسب منفعت و لذت می نگرند. افراد در دوستی خود سود و فایده خود را در نظر می گیرند و با حساب و کتاب و منطق اقتصادی به روابط خود می نگرند.
دوستی و رفاقت در جهان امروز آن معنای فلسفی و انسانی که در فلسفه و ادبیات با آن آشناییم را از دست داده است. آن نوع دوستی که سعدی (اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست/حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم) و حافظ و خیام و مولانا و.. از آن سخن می گویند، مطلقا دیگر یافت نمی شود. دوستی های امروز بیشتر بر اساس منفعت طلبی، لذت جویی و یا فرار از تنهایی شکل می گیرد و این با مفهوم عمیق دوستی، فاصله بسیاری دارد.
امروزه بسیار در در صفحات حوادث روزنامه ها و رسانه ها می خوانیم و می شنویم که بسیاری از جنایت ها به خاطر خیانت های دوستانه رخ می دهد. خیانت هایی که اغلب در روابط و دورهمی های به اصطلاح دوستانه رقم می خورد..
(و همیشه این سوال پیش می آید که آخر این چه دوستی است و اصلا چه نیازی به چنین دوستی است که در آن کسی نمی تواند حداقل اعتماد را به یکدیگر داشته باشند؟ یا این چه نوع دوستی است که افراد از موفقیت و شادی و رفاه یکدیگر و.. دچار یاس و افسوس و ناراحتی می شوند و پیش روی او و پشت سر او دو چهره کاملا متفاوت دارند؟..)
با تشکر از آقای فرهاد قنبری