abadcoach.ir

بهزیستی روانی

بهزیستی روانی، شور زندگی است و از علم شما به اینکه چه کسی هستید و می‌توانید به چه چیزهایی دست یابید سرچشمه می‌گیرد.

بهزیستی، حس مثبت داشتن، از خود است که در انتخاب خوب به شما کمک می کند. آگاه می شوید چه چیزی مناسب شماست و همچنین دارای نیرویی درونی برای گذر از مشکلات می‌شوید.
اگر انسان را مثل ماشین در نظر بگیریم بهزیستی موتور، به تنظیم و تعمیر وابسته است که می‌تواند در امتداد جاده هموار و صاف سرازیر شود و دارای امکان تعویض دنده هایی است که بتواند خودرو را در جاده‌های سرازیری و مارپیچی و در آب و هوای بد به خوبی کنترل کند. واضح است که برخورداری از بهزیستی روانی، تضمین کننده این نیست که جهان همیشه بر وفق مراد شما باشد بلکه شما را برای مدیریت بهترین و بدترین موقعیت ها مجهز می‌سازد.

نمی توانیم انتظار داشته باشیم همیشه خوشحال باشیم اما می‌توانیم مهارتهایی را یاد بگیریم تا بهزیستی خود را مدیریت کرده و به زندگی رضایت بخش برسیم.

کتاب راه های تقویت شادی، اعتماد به نفس و موفقیت کودکان نوشته جنی هوپر۰

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  نظریه امیددرمانی اسنایدر