abadcoach.ir

در زمان حال زندگی کنیم

اگر می‌خواهیم به رضایت ماندگار دست یابیم باید توانایی داشته باشیم به طور کامل در زمان حال زندگی کنیم.

ذهن در تمام طول روز، فکرهایی را از خود تولید می‌کند و اغلب به چنگ آنها می‌افتیم و از زمان حال خارج می‌شویم. بیشتر ما زمان‌های زیادی از روز را غرق در افکار خود می‌شویم و تجربه کردن امور و وقایع در لحظه حال را از دست می‌دهیم و بسیاری از ما حتی متوجّه این موضوع هم نیستیم .

مردم می‌گویند : بله زندگی کردن در زمان حال خیلی خوب است ولی با زندگی خود چه کار کنیم؟

این پرسش بسیار مهمی است و همان میزان که گُل به نور خورشید نیاز دارد زمان حال نیز به هدف نیاز دارد لیکن در غیر این صورت فرد در یک زندگی بی معنا قرار خواهد گرفت.

از بزرگترین چالش‌هایی که همگی مجبور به مواجهه با آن هستیم کشف این نکته است که می‌خواهیم زندگی ما به چه شکل باشد؟

می‌خواهیم چگونه انسانی باشیم؟

در زندگی کوتاه خود در این سیاره می‌خواهیم چه چیزهایی را تحمل کنیم؟

حاضریم برای چه اهدافی زمان و انرژی صرف کنیم؟

برگرفته از کتاب سیلی واقعیت نوشته دکتر راس هریس

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  ماساژ و کاهش درد