abadcoach.ir

زیباترین سرنوشت

زیباترین، جذاب‌ترین و بهترین سرنوشتی که می‌تواند برای یک نفر رخ دهد آن است که به او حقوق و مزد بدهند تا کاری که عاشقانه دوست دارد را انجام دهد.

ریزنویسکی در سال ۲۰۰۱ میلادی در پژوهش‌های خود دریافت که رضایتمندی از زندگی و رضایت شغلی بیشتر به آن بستگی دارد که کارمند شغل خود را چگونه می‌بینید و میزان درآمد یا اعتبار شغلی در مرتبه بعدی قرار خواهد گرفت.
برای یافتن حرفه‌ای که هم، در زمان حال به ما احساس خوبی بدهد و هم در آینده؛ باید به سراغ حرفه‌ای برویم که سه ویژگی را همزمان داشته باشد:

  • با توانمندی‌های ما همخوانی داشته باشد . یعنی من به راحتی از پس انجام آن برآیم و یادگیری آن برای من کار سختی نباشد.
  • از انجام آن لذت ببرم و رضایت درونی ایجاد نماید .
  • در انجام دادن آن یک معنا و ارزشمندی ببینم و احساس کنم که با انجام آن، ارزشی به زندگی خود و دیگران می‌افزایم.

برگرفته از کتاب کوچینگ زندگی، خود شکوفایی در سایه راهبری شخصی نوشته: دکتر علی صاحبی

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  زندگی معنادار