شادکامی اصیل و زندگی خوب

سقراط، ارسطو و افلاطون باور داشتند اگر انسان ها درپی زندگی بافضیلت باشند واقعاً شادکام خواهند شد.پروفسور سلیگمن استاد دانشگاه پنسیلوانیا، مفهوم شادکامی اصیل را بیشتر شکافته است. او می‌گوید شادکامی اصیل ترکیبی از زندگی لذت بخش،زندگی با اشتیاق و زندگی معنادار است.

زندگی لذت بخش احساس داشتن هیجان های مثبت از قبیل خوشی، قدردانی، آرامش، رغبت، امید، سربلندی، سرگرمی، الهام، خشیت و عشق است و زندگی با اشتیاق نیز بر غرقگی، اشتیاق، شیفتگی و بهباشی تمرکز می‌کند اما زندگی معنادار خدمت به چیزی بالاتر از خود را در بر دارد .

پس افراد می توانند با جستجوی این سه نوع زندگی به شادکامی اصیل برسند.

برگرفته از کتاب روانشناسی مثبت نگر نوشته کیت هفرن و ایلونا بونیول

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  آموزش قضاوت کردن با نوشتن دیکته