abadcoach.ir

ماموریت زندگی(استفاده بهینه از عمر)

خداوند به هر کدام از ما قدرت آن را داده است که حداقل در یک رشته و زمینه خاص، به کمال رسیده و به موفقیت برسیم. هر کدام از ما برای هدف و منظور خاصی به دنیا آمده ایم. خلقت هیچ کدام از ما اتفاقی نبوده و برای هر کدوم از ما سهم ویژه و ارزشمندی تعیین شده که باید نسبت به نسل بشر ادا کنیم. یکی از وظایف ما اینست که بدانیم ماموریت ما در زندگی چیست و نیرو و استعدادهای خود را در آن جهت به کار بیندازیم.

حالا برای اینکه بدانید در کدام رشته و کار می توانیم عالی باشیم، باید دو فاکتور مهم را مشخص کنیم:

اولا، شما در کاری عالی می شوید که عاشق آن باشید. یکی از وظایف ما اینست که بدانیم چه کاری را دوست داریم. وقتی فهمیدیم عاشق چه کاری هستیم، زمان و انرژی خود را صرف آن کنیم تا در این کار به درجه عالی برسیم.

ثانیا، اغلب اوقات، فرصت بدست آوردن چیزی که دنبال آن هستیم، اغلب در محیط اطرافمان، و کسانی که می شناسیم، نهفته است. فکر نکنید برای عملی کردن اهداف تان، باید سراسر کشور را زیرپا بگذارید، شغل تان را عوض کنید یا ۴، ۵ سال دانشگاه بروید تا مدرکی بگیرید. ببینید دقیقا کجا هستید، واقعا از خودتان چه می خواهید و چه هدفی دارید و از همان جا  کارتان را با برنامه شروع کنید….

کلیپ زیر گویای مطلب بالا است.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  سندرم ایمپاستر(ویژه افراد موفق)