abadcoach.ir

معجزه همدلی

۹۹% کسانی که در کنار آمدن با یکی از اطرافیان یا عزیزانشان مشکل پیدا می کنند، از روانشناسی کنترل بیرونی در رفتارهایشان استفاده می‌کنند. این روانشناسی که مبتنی بر تنبیه و انتقاد و این باور که من صلاحت را بهتر می دانم منشا اصلی تعارض و روابط ناخشنودی است که مردم زیادی با آن دست و پنجه نرم کند.در یک رابطه، این رفتارها هرچه بیشتر به کار گرفته شود آن رابطه آسیب بیشتری می بیند و در نهایت از هم می پاشد. روانشناسی کنترل بیرونی نوعی طاعون و بیماری مسری جامعه انسانی است. تقریبا تمام کسانی که از مشاوره و روان درمانی استفاده می‌کنند یا به مشاور ارجاع داده می‌شوند به این دلیل است که خودشان کنترل بیرونی را روی دیگران اعمال می‌کنند یا فرد دیگری روی آنها کنترل بیرونی را به کار می‌برد.
وقتی مراجعه کنندگان برای برآوردن نیازهایشان انتخاب بهتری می کنند، نشانه هایشان از بین می رود.
تحقیقات تصویربرداری مغز نشان می دهد که، تغییرات شیمیایی مغز، در راستای انتخاب های بهتر، رخ می دهند.
دکتر برگین معتقد است در روانپزشکی جدید، روان‌درمانی همدلی و عشق و محبت باید جایگزین دارو، شوک الکتریکی و نظریه‌های بیوشیمیایی شود. تقریبا منشاء اصلی مشکلات تمام مراجعه کنندگان به مراکز روانپزشکی و روانشناسی، فقدان روابط رضایت بخش در زندگی کنونی آنها است.

برگرفته از کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره نوشته دکتر ویلیام گلاسر

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  قدرت اراده انسان