abadcoach.ir

هیپنوتیزم کودکان

در کار با تکنیک های هیپنوتیزم درمانی در کودکان، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم که هیپنوتیزم در کودکان آسان است اما نباید ساده انگاشته شود؛ سرگرم کننده است اما نیاز به تمرکز دارد و باید احترام به کودک و توانایی های غریزی اش رعایت شود.

کودکان هیپنوتیزم را حتی بسیار راحت تر از بزرگسالان یاد می گیرند زیرا آن ها به عنوان بخشی از رشدشان، به طور خودجوش به طور متوالی در طول روز در حالات تغییریافته هوشیاری(تجسم) فرد می روند و خارج می شوند.

آن ها همچنین برای تغییر در مشکلی که به خاطر آن مراجعه کرده اند انگیزه دارند.

یک کلید برای یاد دادن به کودکان که چطور این مهارت های خودتنظیمی را بیاموزند، اعتماد و نزدیکی به درمان گر است.

شیوه درمانگر و زبانی که از آن برای صحبت کردن با کودک استفاده می کند نیز مهم تر از القاء هیپنوتیزمی ارزشمند یا تکنیک های مورد استفاده است.

مطلب پیشنهادی(Suggested content:) :  رسیدن به هدف