رسیدن به آرامش در خانواده

 زن ها، نیاز به گرفتن محبت و عاطفه از طرف همسر خود هستند و مردها نیازمند گرفتن اقتدار و جایگاه از طرف خانم در خانواده هستند. یک مرد باهوش نباید لطافت همسر خویش را از بین ببرد و یک زن باهوش نباید به اقتدار شوهر خویش آسیب بزند.

طرز محبت آقایان به همسران خود باید مسموع باشد؛ چرا که خانم ها باید جمله “دوستت دارم” را که از همسرشان بشنوند، محسوس و ملموس باشد.

مرد مقتدر هیچ گاه به همسرش دستور نمی دهد بلکه اشاره به دستور می کند. مثلا به جای گفتن “یه لیوان چای به من بدهید” می گوید:”آیا سماور روشن است؟”

مردی، زندگیش شیرین و رو‌به‌راه است که امنیت بخشیدن، آرامش دادن و تامین کردن خانواده خود را سرلوحه خویش قرار دهد.