هیپنوتراپی

هیپنوتیزم و فراموشی

دو نوع فراموشی وجود دارد اول فراموشی رویدادهای گذشته و دوم فراموشی رویدادهای خلسه که در مورد اولی، بدون دخالت یک هیپنوتیزم درمانگر تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد کما اینکه برای درمان مفید است و برای دومی اغلب به طور خود به خود اتفاق می‌افتد.