کوچینگ

خودیابی یا شناخت هویت

من کیستم؟ وقتی به خود می اندیشم خودم را چگونه تعریف می کنم؟ شناخت هویت خود، یکی از اولین وظایف هر کسی است که قصد دارد خودش را توسعه دهد و زندگی حال و آینده خود را توسعه دهد. هر یک از ما می توانیم در یکی از این مکان های ۴ گانه هویتی باشیم …

خودیابی یا شناخت هویت Read More »

ضرورت استفاده از کُوچینگ

در شرایطی که اضطراب و نگرانی زیاد و پذیرش کم باشد، یادگیری ضعیف می‌شود مردم برای انجام اکثر کارها دانش لازم را دارند اما شرایط دشواری برای اجرای آنچه که می‌دانند، پیش رو دارند. ضرورتی ندارد که ما حتماً بیشتر از یک شخص یا رئیس یاد بگیریم، اما ضروری است آنچه که از قبل درون ما …

ضرورت استفاده از کُوچینگ Read More »

تاریخچه کُوچینگ 

کُوچینگ رشته جدید علمی نیست که به یک باره و ناگهانی به وجود آمده باشد اما پیش از ابداع واژه کُوچینگ، افراد فعال در این عرصه برای اشاره به خودشان از عناوینی نظیر ” مربیگری “، مشاور، راهنما و بعضی وقت‌ها از واژه دستیار استفاده می کردند.