نویسنده: admin

روانشناسی و هیپنوتراپی

انواع دوستی

ارسطو فیلسوف برجسته یونان باستان به سه نوع دوستی اشاره می کند. اولین نوع دوستی‌ها بر پایه سود و فایده است. جایی‌ که دوستان در

....... »