نویسنده: mohamad abad

روانشناسی و هیپنوتراپی

هیپنوتیزم کودکان

در کار با تکنیک های هیپنوتیزم درمانی در کودکان، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم که هیپنوتیزم در کودکان آسان است اما نباید

....... »
روانشناسی و هیپنوتراپی

قصه درمانی

قصه گویی، کهن ترین و اثرگذارترین قالب انتقال محتواست و ایران، مهد قصه گویی شرق جهان است. قصه با هنر قصه گو، بر ذهن مخاطب

....... »
روانشناسی و هیپنوتراپی

ذهن ناخودآگاه

میلتون اریکسون نابغه روانپزشکی و روانشناسی می گوید: ذهن ناخودآگاه ما انباشته از خاطرات و مهارت هایی است که می توانیم سال ها بعد از

....... »