دسته‌بندی: کوچینگ

کوچینگ

گفتگوی کوچینگی

زمانی که به مردم چیزی گفته می شود، آن ها مجبور نیستند که فکر کنند و به همین دلیل آگاهی، انگیزه و خلاقیت کمتری ایجاد

....... »
کوچینگ

انتخاب

عارفي را پرسيدند: زندگي به جبر است يا به اختيار؟ گفت: امروز به اختيار است تا چه بكارم؟ اما فردا جبر است؛ چراكه به اجبار

....... »
کوچینگ

معجزه نوشتن اهداف

اگر برای دستیابی به هدف خود، جدی هستید باید آن را به روی کاغذ بیاورید . در سال ۱۹۵۳ میلادی، مطالعه‌ای در دانشگاه هاروارد آمریکا

....... »