برچسب: ارزش های درمانی دعا

روانشناسی و هیپنوتراپی

ارزش های درمانی دعا

حدود 15 سال قبل در ایالت بوستون آمریکا و در دانشگاه هاروارد، کنفرانسی برگزار گردید تحت عنوان ارزش های درمانی دعا. در آن کنفرانس دکتر

....... »