برچسب: رضایتمندی

روانشناسی و هیپنوتراپی

رضایتمندی

در تحقیقی با 163000 شرکت کننده از 14 کشور اروپایی، معلوم شد که 85 درصد کسانی که دست کم یک بار در هفته به کلیسا

....... »