علم هندسه برای فکر

اصول اقلیدس، جامع اصول ریاضی است و حکمای یونان بر در مدارسشان می نوشتند که کسی که اصول اقلیدس را نخوانده است در این مدرسه وارد نشود. افلاطون در بیرون شهر آتن باغی داشت که وقف علم و معرفت نمود.

مریدانش برای درک فیض تعلیم و اشتغال به علم و حکمت آنجا دور هم جمع می شدند و چون آن محل آکادمیا نام داشت فلسفه افلاطون معروف به حکمت آکادمی شد و پیروان آن را آکادمیان خواندند و امروز در اروپا، مطلق انجمن علمی را آکادمی می گویند. گفته اند که بر سر باغ آکادمی نوشته بود هر کسی هندسه نمی داند وارد نشود.

بر در منزل افلاطون نوشته بود که هر کس هندسه نمی داند در منزل ما وارد نشود و بزرگان ما می گفتند ممارست در علم هندسه برای فکر به منزله صابون است برای جامه که این جامه را تمیز می کند و آن فکر را روشن می نماید.

هندسه، ورزش فکری است و به عربی، ریاضی خوان و ریاضی دان را مرتاض می گویند چنانکه ورزش بدنی را ریاضت و ورزشکار را مرتاض می گویند و چون مطالب هندسی همه، روی قواعد و اساس منظم و متین است فکر را اعتدال می دهد و از انحراف باز می دارد حتی در دیگر آثار او اثر می گذارد.

Suggested content: :  شانس از دیدگاه دکتر الهی قمشه ای:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین رایگان