دکتر محسن آباد

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصصی درد

فلوشیپ فوق تخصصی درد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۴
دانش آموخته هیپنوتیزم پیشرفته
عضو انجمن رژیونال آنستری و درد ایران ISRAMP
عضو انجمن جهانی درد IASP

drabad.com

محمّد آباد

محمّد آباد

مشاوره، روانشناسی، هیپنوتراپی و کوچینگ

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران(48867)
عضو انجمن روانشناسی ایران(30093)
کارشناس ارشد روانشناسی
هیپنوتراپ
کُوچ حرفه‌ای سطح یک کشور
عضو‌ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

مریم رحمانی

مریم رحمانی

مشاوره در امور تحصیلی و شغلی

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، مشاور امور نوجوانان، مشاور تحصیلی و شغلی و مدرس و مشاور پیش از ازدواج
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

محبوبه دهقان

محبوبه دهقان

روانشناسی ، مشاوره و کوچینگ

مشاور و مدرس مهارت‌های زندگی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کوچ معتبر سطح یک

تلفن دفتر : ۰۵۱۳۸۴۶۰۹۶۹
پاسخگویی آنلاین:۰۹۳۵۴۴۸۱۱۴۶