خودکشی

هیچ اختلالی به اندازه افسردگی نمی تواند پیش بینی کننده خودکشی باشد. خودکشی دلایل مختلفی دارد. فروید می گوید: خودکشی به خاطر خشم معطوف به خود است که ریشه آن فقدان حامی (ابژه) است.

خودکشی، 4 بعد دارد:

اول : بُعد هیجانی که نظریه آبراسون است که راجع به نظریه درماندگی و ناامیدی می گوید یعنی فرد، هیچ امیدی ندارد و هیجان غم هم به آن افزوده می شود

دوم : بُعد شناختی که نوعی دوسوگرایی تردید و ناتوانی در حل مساله است و به خودکشی به عنوان راه حل نگاه می کند

سوم : بُعد رفتاری که خشم متوجه به خود دارد و نسبت به خودش بی رحم است

چهارم : بُعد ادراکی که حس رسیدن به بن بست دارد و مسیری نیست که ادامه دهد و راه خروج را با خودکشی تصور می کند.

Suggested content: :  خستگی روحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین رایگان