همکاران

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصصی درد

  • فلوشیپ فوق تخصصی درد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۴
  • دانش آموخته هیپنوتیزم پیشرفته
  • عضو انجمن رژیونال آنستری و درد ایران ISRAMP
  • عضو انجمن جهانی درد IASP

محمد آباد

مشاوره، روانشناسی، هیپنوتراپی و کوچینگ

  • کارشناس ارشد روانشناسی
  • هیپنوتراپ
  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • کُوچ حرفه‌ای سطح یک کشور
  • عضو‌ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
  • همکاری در مصاحبه بالینی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا ( مشهد)
مشاوره آنلاین رایگان