محمد آباد
کارشناس ارشد روانشناسی
کوچ حرفه‌ای سطح یک کشور

پاسخگویی آنلاین
تماس با دفتر
ایمیل
کانال تلگرام

انتخاب

عارفي را پرسيدند: زندگي به جبر است يا به اختيار؟ گفت: امروز به اختيار است تا چه بكارم؟ اما فردا جبر است؛ چراكه به اجبار بايد درو كنم هرآنچه را كه ديروز به اختيار كاشتم. افكار امروز نقش مهمي در فرداي تو دارد. حباب ها هميشه قرباني هواي درون خودشان

محمد آباد

محمد آباد

هیپنوتراپ

عضو انجمن روانشناسی ایران

کُوچ حرفه‌ای سطح یک کشور

عضو‌ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران(۴۸۸۶۷)

 

آدرس دفتر :

مشهد، خیابان شهید بهشتی، رودکی ۱۲، پلاک ۱۴۴/۱ واحد۴

تلفن دفتر :

 ۰۵۱۳۸۴۶۰۹۶۹

مشاوره آنلاین(رایگان) :

۰۹۳۵۴۴۸۱۱۴۶

مشاوره آنلاین رایگان