روان رنجوری

روان رنجوری وقتی است که نیازی را نادیده بگیریم و متعاقب آن چند لایه شکل می گیرد:

اول آن نیاز وارد لایه جعلی می شود مثلا مرد خیانت کرده ولی زن می گوید بقیه صفات اخلاقی او خوب است و با او زندگی را ادامه می دهد. این زن نقاب می زند و نقش بازی می کند. دوم وارد لایه هراس می شویم یعنی مواجهه با یک ترس درونی به خاطر روبرو شدن با لایه جعلی خودمان و سوم لایه بن بست که یا بر ترس غالب می شویم یا در همین لایه می مانیم و چهارم لایه درون ریزی است که تجربه ای شبیه حس کردن احساسات خود است مثلا خشم را حس می کنیم و به آن آگاه می شویم و پنجم لایه برون ریزی است که هرچه در چهار لایه قبل انکار کرده بودیم در این مرحله تخلیه می کنیم و آدم های سالم از نظر روانی به مرحله 5 می رسند.

Suggested content: :  شخصیت زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین رایگان