تعاریف کُوچینگ

فلسفه کُوچینگ( Coaching  ) این است که ما انسان‌هایی کاردان، خلاق و با انرژی، با حکمت و توانا هستیم و ما میتوانیم زندگی خود را سریع‌تر و آسان‌تر با یاری یک کوچ، بسازیم.