مشاوره

مشاوره در امور تحصیلی، شغلی ، امور نوجوانان و جوانان ، زندگی و فردی

روانشناسی

امور مربوط به اضطراب ، افسردگی ، اختلالات شخصیت و….

هیپنوتراپی

انجام روش های موثر علمی و درمانی هیپنوتراپی

کوچینگ

کوچینگ فردی، شغلی ، سازمانی و ….

محمّد آباد

محمّد آباد

مشاوره، روانشناسی، هیپنوتراپی و کوچینگ

هیپنوتراپ
کارشناس ارشد روانشناسی
عضو انجمن روانشناسی ایران
کُوچ حرفه‌ای سطح یک کشور
عضو‌ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

دکتر محسن آباد

دکتر محسن آباد

فلوشیپ فوق تخصصی درد

فلوشیپ فوق تخصصی درد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۴
دانش آموخته هیپنوتیزم پیشرفته
عضو انجمن رژیونال آنستری و درد ایران ISRAMP
عضو انجمن جهانی درد IASP

مریم رحمانی

مریم رحمانی

مشاوره در امور تحصیلی و شغلی

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، مشاور امور نوجوانان، مشاور تحصیلی و شغلی و مدرس و مشاور پیش از ازدواج
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

محبوبه دهقان

محبوبه دهقان

روانشناسی ، مشاوره و کوچینگ

مشاور و مدرس مهارت‌های زندگی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کوچ معتبر سطح یک

گواهینامه‌ها

همیاران معنوی